Връзка с нас

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД
гр. София, район Слатина,
бул. „Брюксел” № 1
тел.: +359 2 980 00 28
е-mail: p.zhivkov@velgraf.com

Директор за връзка с инвеститорите
Преслав Живков
тел.: +359 882548324
e-mail: p.zhivkov@velgraf.com