Управление

Корпоративно управление

Съвет на Директорите:
Румен Горанов Цонков
Цветелина Асенова Пеева
Лидия Александрова Петрова

Изпълнителен Директор: 
Румен Горанов Цонков

Директор за връзка с инвеститорите:
Преслав Пламен Живков