Уведомление по чл.151 от ЗППЦК за отправено търгово предложение

Уведомление по чл.151 от ЗППЦК до служителите на Велграф Асет Мениджмънт АД