Протокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД 30.06.2021г.

Протокол ОСА Велграф Асет Мениджмънт АД 30.06.2021г
Упражнени Гласове