Покана за Редовно Годишно Общо Събрание на Акционерите 30.06.2022г.

1. Покана ОСА Велграф Асет Мениджмънт АД 2022г.
2. Дневен Ред
3. Материали
4. Пълномощно ЮЛ
5. Пълномощно ФЛ