Протокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите 15.07.2022г.

1.Протокол от Редовно Общо Събрание на Акционерите 15.07.2022г.
2.Списък ОСА 15.07.2022г.
3.Пълномощни ОСА 15.07.2022г.