Уведомление във връзка Регламент 596 на ЕС 20.10.2022г.

Уведомление във връзка Регламент 596 на ЕС 20.10.2022г.