Уведомление във връзка Регламент 596 на ЕС 28.10.2022г.

Уведомление във връзка Регламент 596 на ЕС 28.10.2022г.