Уведомление във връзка Регламент 596 на ЕС 04.11.2022г.

Уведомление във връзка Регламент 596 на ЕС 04.11.2022г.