Уведомление във връзка Регламент 596 на ЕС 09.12.2022г.

Уведомление във връзка Регламент 596 на ЕС 09.12.2022г.