Уведомление във връзка Регламент 596 на ЕС 02.02.2023г.

Уведомление във връзка Регламент 596 на ЕС 02.02.2023г.