КФН взе решение за вписване на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД “ АД в регистъра на публичните дружества

КФН взе решение за вписване на „ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД “ АД в регистъра на публичните дружества