Протокол за отлагане на редовно общо събрание на акционерите поради липса на кворум

Протокол