Протокол и упражнени гласове от редовното общо събрание на акционерите на Велграф Асет Мениджмънт АД – 13.07.2017

Протокол
Упражнени гласове