Съобщение – Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2019 г.

Покана
Протокол