Протокол за отлагане на събранието поради липса на кворум

Подлежащ списък
Подлежащ протокол
Списък
Протокол