Уведомление за взето решение от СД за издаване на облигационна емисия

Уведомление