Uvedomlenie_22.07.2020

Uvedomlenie_22.07.2020

Уведомление относно сключен облигационен заем и издадена емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код на емисията: BG2100006209.