Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 14.09.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 14.09.2021 II

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 14.09.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 14.09.2021

Уведомление по Регламент 596 на ЕС 10.09.2021

Уведомление по Регламент 596 на ЕС 10.09.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 10.09.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 10.09.2021

Уведомление по Регламент 596 на ЕС 25.08.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 25.08.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 25.08.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 25.08.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 21.07.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 21.07.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 21.07.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 21.07.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 13.07.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 13.07.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 29.06.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 29.06.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 29.06.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 29.06.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 24.06.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 24.06.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 23.06.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 23.06.2021

Уведомление във връзка чл. 151, ал.3 от ЗППЦК

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Велграф Асет Мениджмънт” АД е регистрирало в Комисията за финансов надзор търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК за закупуване акциите на останалите акционери в „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ. Към момента, Комисията за финансов надзор не е взела отношение по внесеното търгово предложение.

Уведомление във връзка чл. 151, ал.3 от ЗППЦК

Уведомление по Регламент 596 ЕС 01.06.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 01.06.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 01.06.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 01.06.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 28.05.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 28.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 28.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 28.05.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 20.05.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 20.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 20.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 20.05.2021