Уведомление във връзка чл. 151, ал.3 от ЗППЦК

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 151, ал. 3 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „Велграф Асет Мениджмънт” АД е регистрирало в Комисията за финансов надзор търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК за закупуване акциите на останалите акционери в „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ. Към момента, Комисията за финансов надзор не е взела отношение по внесеното търгово предложение.

Уведомление във връзка чл. 151, ал.3 от ЗППЦК

Уведомление по Регламент 596 ЕС 01.06.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 01.06.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 01.06.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 01.06.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 28.05.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 28.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 28.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 28.05.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 20.05.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 20.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 20.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 20.05.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 14.05.2021

Уведомление по регламент 596 ЕС 14.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 14.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 14.05.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 13.05.2021

Уведомление по регламент 596 ЕС 13.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 13.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 13.05.2021

Уведомление по Регламент 596 ЕС 05.05.2021

Уведомление по регламент 596 ЕС 05.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 05.05.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 05.05.2021>

Уведомление по регламент 596 ЕС 07.04.2021

Уведомление по регламент 596 ЕС

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 07.04.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ

Уведомление по регламент 596 ЕС 22.02.2021

Уведомление по регламент 596 ЕС 22.02.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 22.02.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 22.02.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 15.02.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 15.02.2021

Уведомление по регламент 596 ЕС 08.02.2021

Уведомление по регламент 596 ЕС 28.01.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 08.02.2021

Уведомление във връзка ЗПМПЗФИ 08.02.2021