Уведомление за търгово предложение по реда на чл.149, ал.1 и ал.6 от ЗППЦК

Уведомление за търгово предложение по реда на чл.149, ал.1 и ал.6 от ЗППЦК