Материали за редовно годишно общо събрание на акционерите на 28.06.2019

Материали
Дневен ред