Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите 31.07.2020 допълнение

Допълнителни материали 09.07.20 г.

Дневен ред актуализиран 09.07.20